Technische klik, menselijke blik

 “Voordat we investeren in een bedrijf, willen we het product en de mensen erachter echt begrijpen

Nicolas Michielsens, Managing Partner

Sterke industriële familie

Legia Capital werd opgericht door Bernard Thiers en zijn kinderen. Bernard was 40 jaar werkzaam bij Unilin, waarvan 15 jaar als CEO. Legia is de Latijnse naam voor Leie – de roots van Unilin liggen in de vlasindustrie aan de rustig stromende Leie. Het eerste product van Unilin was een sterke vlasspaanplaat. Geduld en kracht kenmerken ook vandaag Legia Capital: geduldig investeren vanuit strategisch perspectief, zonder druk om een snelle verkoop na te streven. Maar ook krachtig reageren als een opportuniteit zich aandient.

Passie voor techniek en innovatie

De focus op het product of de service aangeboden door een bedrijf staan centraal. “We delen een passie voor techniek en innovatie. Voor we investeren in een bedrijf, willen we het product en de mens erachter echt begrijpen”, geeft Nicolas Michielsens, Managing Partner bij Legia Capital, aan. “Hoe wordt iets geproduceerd? Hoe werkt je business model? Waar liggen de opportuniteiten op het vlak van innovatie? Het zijn vragen die centraal staan als we spreken met een potentieel portfoliobedrijf.”

Elk overnameverhaal heeft twee kanten

Een overname gaat altijd gepaard met emotie – en al helemaal als het om een familiebedrijf gaat dat geen opvolging heeft”, weet Thomas Munghen, Investment Manager. “Daar gaat een proces van aanvaarding en loslaten aan vooraf, dat mag je niet vergeten. Bij onze participaties zijn we typisch de eerste niet-familiale aandeelhouder. We trachten er altijd voor te zorgen dat de bedrijven zelf nauwelijks het verschil zien.”

Ondernemersdrive

Als bedrijfsleider moet je ervoor kunnen blijven gaan. Dream big. En als je het tijd vindt voor een ander hoofdstuk, moet je de bladzijde kunnen omslaan in de wetenschap dat je bedrijf in goeie handen is. Het team van Legia Capital deelt die ondernemersdrive. De talenten van elk individu vormen samen een veelzijdige partner die je organisatie robuuster kan maken en je onderneming kan begeleiden in je groei.

Waarom met ons?

Met Legia Capital laten we industriële bedrijven doorgroeien tot marktleider.

Verhalen van op het terrein

Don’t take it from us. Deze bedrijfsleiders gingen met ons in zee om hun expansiedroom te verwezenlijken.