Depoortere

Zowel mensen als systemen op punt voor de toekomst

Na een carrière van veertig jaar bij vlasmachinefabrikant Depoortere, waarvan dertig aan het hoofd, is het voor Rik Depoortere en zijn schoonbroer Peter Rosseel tijd voor een nieuw hoofdstuk: “Als we eind 2025 de fabriek doorgeven aan onze opvolgers, weten we dat zowel mensen als systemen op punt staan voor de toekomst.”

Sterke groei

Depoortere is wereldwijd marktleider in het ontwerpen en produceren van machines voor het oogsten en verwerken van vlas en aanverwante vezels. De onderneming levert vooral aan de vlasverwerking en de landbouw in Frankrijk, België en Nederland. De sterke groei van de afgelopen tien jaar ging niet onopgemerkt voorbij, met meerdere nominaties voor de Trends Gazelle-award als gevolg. Het geheim van dat succes? “Wij zijn constant op zoek naar nieuwe machineconcepten en prototypes”, verklaart Rik Depoortere, die de derde generatie van het familiebedrijf vertegenwoordigt.

Familiestandaard uitdragen

Samen met zijn schoonbroer Peter Rosseel vormt Rik gedurende 30 jaar de perfecte tandem aan het hoofd van Depoortere. Rik is het technisch brein, Peter behartigt het commerciële, de administratie en de personeelszaken. Alles loopt, tot ze in 2017 moeten vaststellen dat er geen vierde generatie staat te trappelen om in hun voetsporen te treden. “In Legia Capital vonden we een externe partij die zich voor een langere periode wou engageren en zo onze familiestandaard uit 1925 verder zou uitdragen”, legt Peter uit. “Bij Bernard voelden we ook: machines maken is zijn passie. We voelden dat hij stond te popelen om in de werkplaats te komen.”

Organisatiebouwers

In 2019 wordt een opvolger voor Peter gevonden, wat hem de mogelijkheid biedt om eind 2021 met pensioen te gaan. Rik blijft aan boord tot eind 2025, als Depoortere 100 jaar wordt. “De belangrijkste opdracht van Legia was om alles wat in ons beider hoofden zit, ook op papier te zetten”, weet Peter. “Rik en ik hadden bij manier van spreken elke dag een Raad van Bestuur en tegelijk nooit. Wij waren blindelings op elkaar ingespeeld. De mensen van Legia zijn echte organisatiebouwers: ondersteuning van het management, rekrutering, opleiding, software, processen,… Alles is nu veel professioneler. Ons personeelsbestand groeide van 50 naar 80. Als we dit morgen opnieuw moeten doen, is het weerom met Legia.”

De mensen van Legia zijn echte organisatiebouwers: ondersteuning van het management, rekrutering, opleiding, software, processen,… Alles is nu veel professioneler

Peter Rosseel, voormalig medezaakoverder Depoortere

Activiteit:

Constructie van vlasoogst- en verwerkingsmachines.
www.depoortere.be

Type:
Opvolging

Instap:
November 2018